Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Duplicat de la cèdula d'habitabilitat

Imprimir
Sol·licitud d'un duplicat d'una cèdula d'habitabilitat que es troba vigent, per motiu de pèrdua o deteriorament de l'original.

Si la cèdula ja està caducada s'haurà de demanar una nova..  

QUI EL POT DEMANAR

La pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge, el llogater, o una persona representant degudament autoritzada.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

QUAN ES POT FER

Mentre una cèdula d’habitabilitat és vigent se’n pot sol·licitar un duplicat en qualsevol moment.

Podeu trucar al 012 o fer servir el tràmit Consulta de l'estat de la cèdula d'habitabilitat per saber si està o no caducada..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Ja es troba operativa la possibilitat de sol·licitar els duplicats de cèdules per la web de l'Agència.

El tràmit es pot veure a l'enllaç següent: Còpia de cèdula d’habitabilitat vigent
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • La cèdula d'habitabilitat ha d'estar vigent. Si està caducada s'ha de tramitar una nova
Aporteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
Presentar el formulari de sol·licitud de duplicat per a cèdula d'habitabilitat

QUÈ PASSA DESPRÉS

El duplicat de la cèdula es facilita en el moment de fer la petició a l'Oficina d'Habitatge.

MÉS INFORMACIÓ

Teniu més informació respecte a la tramitació de cèdules d'habitabilitat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya..  

PREU

El duplicat de la cèdula d'habitabilitat és totalment gratuït..  

NORMATIVA APLICABLE

 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (6245  núm. DOGC  publicat el  02/11/2012). .
 • Resolució TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (6352  núm. DOGC  publicat el  10/04/2013)..
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (5044  núm. DOGC  publicat el  09/01/2008)..
 • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (6035  núm. DOGC  publicat el  30/12/2011).
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400