Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Servei de taxi adaptat

Sol·licitud de serveis de taxi adaptat per a persones amb mobilitat reduïda destinats a realitzar desplaçaments esporàdics individuals dins o fora de la ciutat, s'inclouen els següents municipis:

S’inclouen els següents municipis: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Prat de Llobregat (excepte Aeroport). L’àmbit territorial inclou l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí i l’Institut Guttmann de Badalona.

Es pot disposar d’un màxim de dotze viatges mensuals.

Persones que acreditin la mobilitat reduïda segons certificat expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

Si el certificat de superació del barem de mobilitat del CAD és permanent, el servei es concedeix de manera permanent.

Si el certificat de superació del barem de mobilitat del CAD té una data de validesa, el servei es concedeix fins a la data indicada. En aquest cas, qui tingui dret al servei de taxi adaptat per tenir un nou certificat de superació d'aquest barem el podrà tornar a sol·licitar.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.
El preu de cada servei de taxi és l'equivalent a la tarifa d'un bitllet senzill d'autobús d'una zona.