Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda severa

Imprimir
Sol·licitud per a tenir una reserva d'estacionament, el més a prop possible del lloc de residència, per a la persona amb mobilitat reduïda severa conductora o no del vehicle autoritzat..  

QUI EL POT DEMANAR

 • Persones amb mobilitat reduïda severa que siguin conductores de vehicles.
 • Persones amb mobilitat reduïda severa que no essent conductores tinguin menys de 18 anys (en aquest cas el tràmit el farà el pare, mare o tutor legal, degudament acreditat) o, si són més grans, que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a L'Hospitalet.
 • La persona sol·licitant de la llicència ha d'haver tramitat i ha de disposar de la targeta europea d'estacionament per a persones amb discapacitat.
 • El vehicle autoritzat a la reserva d'aparcament ha de tenir la finalitat de transportar a una persona amb mobilitat reduïda reconeguda.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona amb mobilitat reduïda severa. En cas de menors de 18 anys, també el document d'identitat dels pares o tutors legals  i el document notarial o judicial que acrediti la tutoria legal, si és el cas (fotocòpia)
 • Certificat emès pel CAD (Centre d'Atenció a persones amb Discapacitat) que acrediti la mobilitat reduïda i el grau de discapacitat (fotocòpia)
 • Permís de circulació del vehicle (fotocòpia)
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada presentada tota la documentació necessària, es realitza una inspecció per a comprovar la viabilitat de la petició. Si és viable s'emet el rebut de la taxa corresponent i una vegada s'ha fet el pagament es tramita l'adaptació de l'espai. Finalment, s'emet la resolució de la llicència a nom de la persona titular.

Si no s'acompleixen els requeriments la persona sol·licitant rebrà la carta amb la denegació de la seva petició.

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals municipals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

El departament gestor dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400