Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Autorització per a rodatge de pel·lícules o vídeos i sessions fotogràfiques sense la finalitat de publicitat comercial

Imprimir
Sol·licitud d'una autorització per a poder realitzar el rodatge de pel·lícules, així com vídeos i sessions fotogràfiques, sempre que no es faci amb la finalitat d'anunci comercial..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona física o jurídica, així com la persona representant legalment autoritzada.

QUAN ES POT FER

S'estableix un termini de 10 dies hàbils d'antelació de la presentació del formulari a la data d'inici de l'activitat.

Si es necessita tall de trànsit, retirada de vehicles i/o d'elements de la via pública, presència de la Guàrdia Urbana, etc., el termini d'antelació serà de 12 dies hàbils..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent
Documentació necessària
 • Instància general.
 • Formulari general per a rodatge.
 • CIF/NIF/NIE/Passaport, segons el cas. En el cas de representació, empleneu les dades corresponents al formulari general per a rodatge i aporteu la fotocòpia del CIF/NIF/NIE/Passaport de la persona física o jurídica representada, així com l'original de la persona representant.
 • Pòlissa d'assegurança que cobreixi els béns mobles i immobles, així com de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin ocasionar durant l'activitat.

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400