Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Inscripció al sorteig per a la venda de roses durant el dia de Sant Jordi

Imprimir
Sol·licitud de participació al sorteig per a ocupar un espai a la via pública per a vendre roses durant el 23 d'abril..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona interessada o un/a representant degudament autoritzat/ada.

QUAN ES POT FER

Es poden presentar instàncies des de l'1 de gener fins a la data de tancament de presentacions fixada cada any pel departament gestor.

Per a l'any 2017, l'últim dia per a presentar la sol·licitud és el 22 de març..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • La persona sol·licitant ha d'estar donada d'alta com a autònom a la Seguretat Social, ja que si guanya un lloc per a la venda haurà de presentar el rebut d'autònoms.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies). Heu d'indicar obligatòriament un telèfon per a que el departament es posi en contacte amb vosaltres si fos el cas.
 • DNI, NIF de persona jurídica o targeta de residència amb permís de treball (fotocòpia)
 • Posteriorment, a les persones guanyadores se les demanarà l'assegurança d'autònom (fotocòpia).

QUÈ PASSA DESPRÉS

S'exposarà la llista de persones admeses del dia 27 al 30 de març, inclosos, a les dependències del c. Canigó, 10, planta baixa.

Un cop admeses les persones participants es realitzarà un sorteig públic el dia 31 de març del 2017 a les 12 h al Centre Cultural de Sant Josep.

El departament es posarà en contacte amb les persones guanyadores telefònicament i hauran de presentar, entre el 3 i el 6 d'abril, la documentació requerida en aquell moment. Si no es presenta aquesta documentació durant el termini establert es perdrà el dret per a aquesta llicència de venda.

Si no pot venir la persona agraciada a recollir la llicència, la persona en qui delegui haurà d'aportar un poder notarial on quedi constància d'aquesta representació per a recollir-la acompanyat del document d'identitat original d'aquesta persona autoritzada.

PREU

 • La inscripció al sorteig és gratuïta.
 • La taxa aplicable per a les persones guanyadores del sorteig serà la indicada a l'ordenança fiscal vigent.
.  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400