Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Obtenció del distintiu de "vehicle verd" per a residents amb vehicles de propietat

Escoltar contingut (nova finestra)Imprimir
Obtenció del distintiu de "vehicle verd" per a persones residents a L'Hospitalet que dóna dret a aparcar gratuïtament a les zones verdes i blaves de la ciutat..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular de vehicles híbrids i/o elèctrics, tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt, inscrits al padró municipal de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica del municipi.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • La persona propietària del vehicle ha d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals i empadronada al municipi de L’Hospitalet.
 • El vehicle ha d'estar inscrit al padró municipal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica de L'Hospitalet.
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle híbrid i/o elèctric, tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
 • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
 • Targeta tècnica d'inspecció del vehicle (fotocòpia).

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si es concedeix, rebrà el distintiu per correu postal al domicili indicat a la instància.

Si no es concedeix, el departament es posarà en contacte amb vostè al telèfon indicat a la instància.

MÉS INFORMACIÓ

Com que va associat al vehicle, es facilitarà un únic distintiu de "vehicle verd" per vehicle..  

PREU

L'obtenció d'aquest distintiu és gratuïta..  

VALIDESA

Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud..  
El departament realitza el tràmit en menys d'un mes i mig a partir del registre de la sol·licitud..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400