Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Obtenció del distintiu de "vehicle verd" per a residents amb vehicles de lloguer, "renting" o "leasing"

Escoltar contingut (nova finestra)Imprimir
Obtenció del distintiu de "vehicle verd" per a persones residents a L'Hospitalet que dóna dret a aparcar gratuïtament a les zones verdes i blaves de la ciutat, sempre que es tracti d'un vehicle de lloguer, "renting" o "leasing", tant si el contracte està a nom d'una persona física com d'una empresa..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona conductora principal d'un vehicle en règim de lloguer, "renting" o "leasing" que sigui híbrid i/o elèctric, tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt, que resideixi al municipi.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • La persona conductora del vehicle ha d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals i empadronada al municipi de L’Hospitalet.
 • La persona ha de constar al contracte del vehicle o a la carta de cessió de l'empresa, segons el cas, com la persona conductora principal del vehicle en règim de lloguer, "renting" o "leasing".
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle híbrid i/o elèctric, tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
Qualsevol persona pot aportar la documentació necessària a un punt de registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona conductora del vehicle (fotocòpia).
 • Targeta tècnica d'inspecció del vehicle (fotocòpia).
 • Contracte del vehicle on consti com a conductora principal una persona empadronada a L'Hospitalet (fotocòpia).
 • Justificació de l'assegurança del vehicle, ja sigui l'assegurança, el rebut pagat o la menció al contracte del vehicle (fotocòpia).
A més, per als vehicles on la persona titular del lloguer, "renting" o "leasing" és una empresa:
 • Carta conforme l'empresa li cedeix l'ús del vehicle (original).

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si es concedeix, rebrè el distintiu per correu postal al domicili indicat a la instància.

Si no es concedeix, el departament es posarà en contacte amb vostè al telèfon indicat a la instància.

MÉS INFORMACIÓ

Com que va associat al vehicle, es facilitarà un únic distintiu de "vehicle verd" per vehicle..  

PREU

L'obtenció d'aquest distintiu és gratuïta..  

VALIDESA

Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud..  
El departament realitza el tràmit en menys d'un mes i mig a partir del registre de la sol·licitud..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400