Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Obtenció del distintiu de "vehicle verd" per a vehicles de lloguer, "renting" o "leasing"

Imprimir
Obtenció del distintiu de "vehicle verd" híbrid / elèctric, que dóna dret a aparcar gratuïtament a les zones verdes i blaves de la ciutat..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular o conductora d'un vehicle inscrit a la base de dades de la DGT com a híbrid i/o elèctric de tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • La persona sol·licitant ha de constar al contracte del vehicle o a la carta de cessió de l'empresa, segons el cas, com la persona titular o conductora principal del vehicle en règim de lloguer, "renting" o "leasing".
 • El vehicle ha de constar en la base de dades de la DGT com a vehicle híbrid i/o elèctric de tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
 • DNI, targeta de residència, passaport o NIF de persona jurídica, segons el cas, de la persona titular o conductora del vehicle (fotocòpia).
 • Targeta tècnica d'inspecció del vehicle (fotocòpia).
 • Contracte del vehicle on consti la persona sol·licitant com a titular o conductora principal (fotocòpia).
 • Justificació de l'assegurança del vehicle, ja sigui l'assegurança, el rebut pagat o la menció al contracte del vehicle (fotocòpia).
A més, per als vehicles on la persona titular del lloguer, "renting" o "leasing" és una empresa i la sol·licitud la fa la persona conductora habitual:
 • Carta conforme l'empresa li cedeix l'ús del vehicle.
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Se li avisarà telefònicament per a recollir el distintiu.

Si no es concedeix, el departament es posarà en contacte amb vostè al telèfon indicat a la instància.

MÉS INFORMACIÓ

Com que va associat al vehicle, es facilitarà un únic distintiu de "vehicle verd" per vehicle..  

PREU

L'obtenció d'aquest distintiu és gratuïta..  

VALIDESA

Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
El departament realitza el tràmit en menys d'un mes i mig a partir del registre de la sol·licitud.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400