Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Obtenció del distintiu de "vehicle verd" per a residents amb vehicles d'empresa

Escoltar contingut (nova finestra)Imprimir
Obtenció del distintiu de "vehicle verd" per a persones residents a L'Hospitalet que dóna dret a aparcar gratuïtament a les zones verdes i blaves de la ciutat, sempre que una empresa sigui la titular del vehicle..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona conductora principal d'un vehicle d'empresa híbrid i/o elèctric, tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt, resident al municipi.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Una empresa ha de ser la titular del vehicle.
 • La persona conductora del vehicle ha d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals i empadronada al municipi de L’Hospitalet.
 • La persona conductora ha de constar com la conductora principal del vehicle de l'empresa.
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle híbrid i/o elèctric, tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
Qualsevol persona pot aportar la documentació necessària a un punt de registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
 • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
 • Targeta tècnica d'inspecció del vehicle (fotocòpia).
 • Carta conforme l’empresa li ha cedit l’ús del vehicle (original).
 • Documentació que justifiqui que el cotxe es computa com a rendiment a l’impost de la renda, segons el cas:
  • Si computa a la renda de l'empresa, declaració per part de l'empresa a la carta de cesió d'ús del vehicle.
  • Si computa a la renda de la persona conductora, la darrera declaració de la renda (fotocòpia).
 • Justificació de l'assegurança del vehicle, ja sigui l'assegurança, el rebut pagat o la menció al contracte del vehicle (fotocòpia).

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si es concedeix, rebrà el distintiu per correu postal al domicili indicat a la instància.

Si no es concedeix, el departament es posarà en contacte amb vostè al telèfon indicat a la instància.

MÉS INFORMACIÓ

Com que va associat al vehicle, es facilitarà un únic distintiu de "vehicle verd" per vehicle..  

PREU

L'obtenció d'aquest distintiu és gratuïta..  

VALIDESA

Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà demanar la seva renovació.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud..  
El departament realitza el tràmit en menys d'un mes i mig a partir del registre de la sol·licitud..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400