Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Informació de l'estat d'un expedient en període executiu

Imprimir
Consulta del procés en què es troba un deute pendent amb l'ajuntament..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb l'autorització expressa d'aquesta persona.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • Si sou persona interessada:
  • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
 • Si no sou la persona interessada i aquesta:
  • És persona física:
   • S’ha d‘aportar un document d’autorització amb signatura original per la persona interessada, fotocopia del NIF de la persona signant i NIF original de la persona autoritzada
  • És persona jurídica:
   • Si la persona sol·licitant té poders notarials, aportarà original i fotocòpia d’aquest document i un altre document amb signatura original en que manifesti que estan vigents.
   • Si no té poders notarials haurà d’aportar document original i fotocòpia de qui té poders, document en que aquest manifesta que estan vigents i l’acte de l’autorització, amb signatura original de l’apoderat i segell de l’empresa, fotocòpia del NIF de l’autoritzant i NIF original de la persona autoritzada
Si demaneu informació de l'estat d'un expedient del deute de titulars difunts heu d'aportar:
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
 • Certificat de defunció.
 • Document que demostri aquest interès (llibre de família, acceptació d'herència, testament...)
 • La signatura sempre haurà de coincidir amb la dels documents d'identificació.
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

TEMPS DE RESPOSTA

Per la tramitació presencial la resposta es immediata

Pel sistema Vàlid o per telèfon la resposta es en un màxim de 7 dies laborables

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • RD 939/2005 Reglament general de recaptació.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400