Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Devolució del pagament de sancions relacionades amb l'illa de vianants al mercat de Santa Eulàlia

Imprimir
Amb aquest tràmit vostè podrà sol·licitar la devolució del pagament que va fer per les sancions imposades en la zona de l'illa de vianants del mercat de Santa Eulàlia.

La devolució ve donada per la revocació de les denúncies formulades i de les resolucions sancionadores dictades en els procediments sancionadors incoats per infracció de la senyalització de prohibició de circular en aquesta zona de la ciutat..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular de l'expedient sancionador o una persona autoritzada.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Haver pagat sancions anul·lades de l'illa de vianants del mercat de Santa Eulàlia.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general
 • Declaració responsable signada per la persona titular dels expedients sancionadors, segons model adjunt
 • Full amb el número de compte bancari on poder efectuar la transferència a nom de la persona titular de l'expedient sancionador (fotocòpia)

QUÈ PASSA DESPRÉS

El departament gestor comprovarà les dades per a efectuar la devolució al número de compte facilitat per la persona sol·licitant.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400