Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Llicència d’ocupació de la via pública (aparcament discapacitats)

Imprimir
Reserva d'estacionament per a discapacitats.  

QUI EL POT DEMANAR

 • Persones discapacitades, amb mobilitat reduïda, que siguin conductors/res de vehicles.
 • Persones discapacitades, amb mobilitat reduïda, que no essent conductors/res tinguin menys de 18 anys o, si són més grans, que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aporteu la documentació necessària a la nostra oficina.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies).
 • DNI (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
 • Resolució de l’ICASS per la qual es reconeix el grau de discapacitat i Dictamen del Servei d’Orientació i Valoració. (A manca d’aquests documents també s’admetrà Certificat emès per l’ICASS que acrediti la mobilitat reduïda i el grau de discapacitat). (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
 • Permís de circulació del vehicle. (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
 • Permís de conduir en vigor (només els conductors) (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
 • Targeta d'Estacionament per a persones amb discapacitat. (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals municipals vigents..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400