Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Identificació de la persona conductora d’una denúncia per infracció de trànsit

Imprimir
Notificació per part de la persona titular o arrendatària del vehicle denunciat de la persona conductora en el moment de la infracció.

IMPORTANT !

L’Ajuntament ha delegat en la Diputació de Barcelona (Organisme de Gestió Tributària –ORGT-), la gestió i recaptació de les multes corresponents a  infraccions comeses i  denunciades a partir del dia 1 de gener de 2021.

Podeu fer efectives aquestes multes, amb reducció del 50%, en el  termini de vint dies naturals a partir de la notificació de la denúncia, pel següents mitjans:

.  

COM ES POT TRAMITAR

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400