Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Identificació de la persona conductora d’una denúncia per infracció de trànsit

Imprimir
Notificació per part de la persona titular o arrendatària del vehicle denunciat de la persona conductora en el moment de la infracció.

IMPORTANT !

L’Ajuntament ha delegat en la Diputació de Barcelona (Organisme de Gestió Tributària –ORGT-), la gestió i recaptació de les multes corresponents a  infraccions comeses i  denunciades a partir del dia 1 de gener de 2021.

Podeu fer efectives aquestes multes, amb reducció del 50%, en el  termini de vint dies naturals a partir de la notificació de la denúncia, pel següents mitjans:

Qualsevol tràmit relacionat amb multes de 2020 i anteriors, es continua fent com fins ara, a la nostra web municipal..  

QUI EL POT DEMANAR

L'empresa o particular, titular o arrendatària del vehicle denunciat.

QUAN ES POT FER

La comunicació s'ha d'efectuar en un termini no superior als 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la denúncia o requeriment..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància de multes (2 còpies), indicant, a més de les dades requerides al formulari, respecte a la persona conductora: Nom i cognoms, adreça, codi postal, població i número del document d'identitat.
 • Si la persona conductora no disposa de número de permís o llicència de conducció, caldrà aportar l’autorització administrativa que li habilita per conduir a Espanya (fotocòpia).
 • Si el vehicle és de lloguer, caldrà aportar el contracte d’arrendament (fotocòpia).
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a divendres: 9-14h
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Un cop feta aquesta comunicació s'inicia un nou procediment sancionador contra la persona identificada. Aquesta persona rebrà una nova notificació de la denúncia amb els terminis de pagament i els de bonificació corresponents.

MÉS INFORMACIÓ

La persona titular o arrendatària és responsable d'identificar a la persona conductora del vehicle en el moment de la denúncia.

En el cas de persones jurídiques, és obligatòria la identificació de la persona conductora, llevat que la denúncia sigui per estacionament. La persona que ha estat objecte d'un requeriment d'identificació de conductor no pot abonar la sanció inicial.

L'incompliment de l'obligació d'identificació de conductor/a suposa una infracció molt greu que es sanciona amb una multa del doble de l'import de la infracció originària si era lleu, o del triple si era greu o molt greu..  

TEMPS DE RESPOSTA

L’inici del nou procediment sancionador es realitzarà en el termini de 15 dies

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400