Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Duplicat de la carta de pagament d'una sanció de civisme

Sol·licitud d'una nova còpia per fer efectiu el pagament de la sanció de civisme.

La persona interessada o qualsevol altra amb la seva autorització expressa.

Per internet, si indiqueu el vostre correu electrònic rebreu el duplicat per aquesta via en un màxim d'1 setmana.

En les peticions amb instància, sense indicar un correu electrònic, rebreu el duplicat per correu postal segons els seus terminis de lliurament.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Per rebre el duplicat al vostre domicili, heu d'aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general, indicant el número d'expedient.
  • DNI, targeta de residència o passaport (original).
En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la realització d'aquest tràmit feu servir el nostre Contacteu i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta.

Si feu una petició amb instància la rebreu per correu postal o electrònic segons la vostra petició.