Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta tècnica d’obra major

Sol·licitud de consulta amb els serveis tècnics d’urbanisme només per a temes tècnics:

 • Llicències d’obra major. Són obres del següent tipus que requereixen un projecte tècnic:
  • Parcel·lacions urbanístiques
  • Obres de construcció i d'edificació de nova planta, i les d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents
  • Obres que comportin un canvi d’ús en les edificacions o en part de les mateixes
  • Obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic
  • La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.
 • Informació urbanística: sobre la qualificació urbanística, afectacions segons el planejament de la ciutat, aprofitament urbanístic, condicions d’edificació i usos.

IMPORTANT

La consulta sobre l’estat de tramitació d’una llicència o documentació ja presentada no és una consulta tècnica. Per a aquest tema es pot contactar amb el telèfon que trobarà en 'Si teniu cap dubte podeu trucar a:' del Servei d'informació EPHUS.

Reserveu dia i hora de cita prèvia per fer la vostra consulta, especificant el motiu al camp 'Detalli la consulta que desitja fer', fent clic en aquest enllaç

Enviada la sol·licitud rebreu un justificant de la cita al vostre correu electrònic.

Truqueu al telèfon indicat per a tramitar la cita prèvia.

Serveis d’Informació d’EPHUS: 667 992 077