Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Inscripció per a la participació en la Cavalcada de Reis de 2018

Imprimir
Inscripció per al sorteig per a participar en la Cavalcada de Reis del 5 de gener.

Es sortegen 40 places a les carrosses dolces i 12 places per fer de patge reial, i acompanyar a SS.MM. els Reis a les carrosses..  

QUI EL POT DEMANAR

El pare, la mare, el tutor o tutora legal.

QUAN ES POT FER

El període d’inscripció anirà des del 9 d’octubre i fins al 10 de novembre de 2017, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • S’hi poden inscriure totes les persones que en data d’1 de gener de 2018 tinguin entre 6 i 8 anys d’edat per a ser patges reials.
 • S’hi poden inscriure totes les persones que en data d’1 de gener de 2018 tinguin entre 9 i 12 anys d’edat per a participar en les carrosses dolces.
 • Ser residents a L’Hospitalet.
 • No haver participat en les 2 edicions anteriors.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.

S’admetrà únicament una sola instància per cada nen o nena que vulgui participar. En cas que una persona s’inscrigui en diferents ocasions, l’organització n’admetrà únicament la primera i n’eliminarà totes les posteriors.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies)
Conjuntament amb la instància s'haurà d'acreditar que s'acompleixen els requisits de participació. Les dades mínimes que els interessats (o, en cas de menors, els seus pares o representants legals) hauran de facilitar a la sol·licitud, són les següents:
 • Nom, cognoms i data de naixement del nen o nena que vol participar.
 • Nom i cognom del pare, mare o tutor.
 • Adreça (amb CP i Població)
 • Telèfons (i hores de contacte) i adreça de correu electrònic
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

Un cop admesos els participants, es realitzarà un sorteig públic per ocupar les 40 places per a les carrosses dolces i les 12 places de patge reial. El sorteig es realitzarà el divendres dia 17 de novembre a les 11 hores a la Regidoria de Cultura (c/ Girona, 10 2ª planta).

La dinàmica del sorteig serà la tria d'un cognom que marcarà l'ordre d'inici del procés d'elecció. El resultat del mateix es farà públic al web municipal i al tauler d'anuncis municipal.

L'organització comprovarà que les persones que hagin resultat escollides compleixin tots els requisits.

Posteriorment al sorteig es demanarà als participants la següent documentació:
 • Autorització escrita del pare/mare o tutor/tutora.
 • Acceptar de forma explícita les normes generals i condicions marcades per l'organització.
   

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400