Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Concurs 'Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L'Hospitalet del Llobregat'

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha acordat convocar les 24es Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet, un concurs per fomentar la creativitat científica i tecnològica i l’actitud de recerca i innovació de l’alumnat dels centres d’ensenyament secundari de l’Hospitalet (Batxillerat).

L’import total dels premis serà de 5.000 euros, que quedaran distribuïts en 7 premis de 500 euros cadascun i 4 segons premis de 250 euros i un premi especial de 500 euros a un dels centres educatius participants.

Poden participar en aquest concurs estudiants de Batxillerat, a títol individual o en equip, dels centres d’ensenyament secundari públics i concertats de l’Hospitalet, presentant el Treball de Recerca que han realitzat durant el curs 2023-2024, i que haurà de ser tutoritzat per un professor o professora.

Els treballs els han de presentar les direccions i/o tutors/es dels centres educatius de l’Hospitalet en representació de l’alumnat

 • Al formulari hi heu de fer constar:
  • Títol del projecte/treball de recerca presentat al concurs
  • L’àmbit del treball en què s’inscriu el treball.
  • Nom i cognoms, telèfons, DNI, correus electrònics i curs de l’alumne o alumna, o del grup, si és el cas,  i el de cadascun dels seus integrants.
  • Nom i cognoms, i correu electrònic del tutor o tutora del centre educatiu.
  • Nom, adreça, telèfon i correu electrònic del centre docent.
 • Cada estudiant o equip de treball només podrà realitzar un projecte.
 • Ha de ser una sol·licitud per treball presentat amb un màxim de 7 treballs per cada centre educatiu, i caldrà que el format dels treballs es presentin en format digital i que no superi els 50 megabats.
 • Al formulari heu d'especificar la relació de material que es presenten amb cada treball (usb, cd, dvd, maqueta,...)
 • La sol·licitud ha d'anar adreçada al Servei d’Educació de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura amb l’objecte de participar en les 23es Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet

Presentació de sol·licitud desde el 10 d'abril fins al 19 d'abril del 2024

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Fora de termini

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases.

Els treballs que es presentin han de tractar sobre qualsevol d’aquests àmbits temàtics:

 • Àmbit de ciutat: per a treballs destinats exclusivament a un major coneixement de la ciutat de l’Hospitalet en qualsevol de les seves vessants.
 • Àmbit d’igualtat: per a treballs destinats a fomentar la cultura de la igualtat de gènere com un valor fonamental en l’educació.
 • Àmbit de sostenibilitat: per a treballs relacionats amb qüestions ambientals com el canvi climàtic, el cicle de l'aigua, la biodiversitat, la prevenció de residus, la?contaminació o bé l'eficiència energètica.
 • Àmbit experimental: per a treballs de ciències experimentals, naturals i matemàtiques, etc.
 • Àmbit tecnològic: per a treballs de tecnologia, robòtica, electrotècnia, etc.
 • Àmbit d’expressió: per a treballs de llenguatge i llengua, educació visual i plàstica, música, educació física, comunicació, informació, etc.
 • Àmbit social: per a treballs d’història, geografia, economia, sociologia, formació i orientació laboral, antropologia, filosofia, història de la ciència i la tècnica, educació de valors, emprenedoria etc...

L’òrgan competent proposarà al Tinent d’Alcaldia d’Educació, Innovació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet la designació dels membres que seran el jurat qualificador, per tal que estudiï i proposi els treballs més meritoris. 

El jurat, si ho considera oportú, podrà entrevistar els tutors/res o autors/res dels treballs. Així mateix, assistirà a l’exposició pública dels treballs seleccionats.

El Jurat Qualificador proposarà a l'òrgan municipal competent els treballs que hagin estat seleccionats per als corresponents premis.

Els noms de l’alumnat i dels centres premiats seran fets públics per la Comissió Organitzadora en l’acte de lliurament de premis.