Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Concurs 'Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de L'Hospitalet del Llobregat'

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha acordat convocar les 23es Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet, un concurs per fomentar la creativitat científica i tecnològica i l’actitud de recerca i innovació de l’alumnat dels centres d’ensenyament secundari de l’Hospitalet (Batxillerat).

L’import total dels premis serà de 5.000 euros, que quedaran distribuïts en 7 premis de 500 euros cadascun i 4 segons premis de 250 euros i un premi especial de 500 euros a un dels centres educatius participants.

Poden participar en aquest concurs estudiants de Batxillerat, a títol individual o en equip, dels centres d’ensenyament secundari públics i concertats de l’Hospitalet, presentant el Treball de Recerca que han realitzat durant el curs 2022-2023, i que haurà de ser tutoritzat per un professor o professora.

Els treballs els han de presentar les direccions i/o tutors/es dels centres educatius de l’Hospitalet en representació de l’alumnat

 • Al formulari hi heu de fer constar:
  • Títol del projecte/treball de recerca presentat al concurs
  • L’àmbit del treball en què s’inscriu el treball.
  • Nom i cognoms, telèfons, correus electrònics i curs de l’alumne o alumna, o del grup, si és el cas,  i el de cadascun dels seus integrants.
  • Nom i cognoms, i correu electrònic del tutor o tutora del centre educatiu.
  • Nom, adreça, telèfon i correu electrònic del centre docent.
 • Cada estudiant o equip de treball només podrà realitzar un projecte.
 • Ha de ser una sol·licitud per treball presentat amb un màxim de 7 treballs per cada centre educatiu, i caldrà que el format dels treballs es presentin en format digital i que no superi els 50 megabats.
 • Al formulari heu d'especificar la relació de material que es presenten amb cada treball (usb, cd, dvd, maqueta,...)
 • La sol·licitud ha d'anar adreçada al Servei d’Educació de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura amb l’objecte de participar en les 22es Jornades Científiques i Tecnològiques de Batxillerat de l’Hospitalet

Pendent de concretar data de presentació de sol·licituts

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases.

Els treballs que es presentin han de tractar sobre qualsevol d’aquests àmbits temàtics:

 • Àmbit de ciutat: per a treballs destinats exclusivament a un major coneixement de la ciutat de l’Hospitalet en qualsevol de les seves vessants.
 • Àmbit d’igualtat: per a treballs destinats a fomentar la cultura de la igualtat de gènere com un valor fonamental en l’educació.
 • Àmbit de sostenibilitat: per a treballs relacionats amb qüestions ambientals com el canvi climàtic, el cicle de l'aigua, la biodiversitat, la prevenció de residus, la?contaminació o bé l'eficiència energètica.
 • Àmbit experimental: per a treballs de ciències experimentals, naturals i matemàtiques, etc.
 • Àmbit tecnològic: per a treballs de tecnologia, robòtica, electrotècnia, etc.
 • Àmbit d’expressió: per a treballs de llenguatge i llengua, educació visual i plàstica, música, educació física, comunicació, informació, etc.
 • Àmbit social: per a treballs d’història, geografia, economia, sociologia, formació i orientació laboral, antropologia, filosofia, història de la ciència i la tècnica, educació de valors, emprenedoria etc...

L’òrgan competent proposarà al Tinent d’Alcaldia d’Educació, Innovació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet la designació dels membres que seran el jurat qualificador, per tal que estudiï i proposi els treballs més meritoris. 

El jurat, si ho considera oportú, podrà entrevistar els tutors/res o autors/res dels treballs. Així mateix, assistirà a l’exposició pública dels treballs seleccionats.

El Jurat Qualificador proposarà a l'òrgan municipal competent els treballs que hagin estat seleccionats per als corresponents premis.

Els noms de l’alumnat i dels centres premiats seran fets públics per la Comissió Organitzadora en l’acte de lliurament de premis.