Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Renovació del distintiu de "vehicle comercial"

Sol·licitud per a renovar el distintiu de "vehicle comercial", sempre que es mantinguin les condicions que el van concedir.

La persona titular del distintiu de "vehicle comercial".

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
El departament realitza el tràmit en menys d'un mes i mig a partir del registre de la sol·licitud.
Aquest distintiu caduca cada any. Passat el període de validesa la persona sol·licitant podrà tornar a demanar la seva renovació.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Si heu canviat de vehicle heu d'adjuntar:
  • Targeta tècnica d'inspecció del vehicle.

El lliurament del distintiu es farà per correu certificat amb acusament de rebut.

Si no es concedeix, el departament informarà del motiu de la denegació.