Fecha última actualización: 09/05/2023
Seguimiento
S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
Des de la regidoria d'educació, i des del propi servei d'educació de manera coordinada amb els serveis de l'EPHUS s'ha fet seguiment de les actuacions que s'estan realitzant a l'Escola Joan Maragall. S'han fet reunions i visites en la pròpia escola. Els acords d'aquesta moció es van presentar i informar en el Consell Educatiu de L'Hospitalet reunit en data 28 de març de 2023. Juntament amb l'enviament del corresponent trasllat dels acords indicats a la moció, es dona per completada la tramitació de l'acord aprovat.