Fecha última actualización: 16/05/2023
Seguimiento
S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
Ministeri de la Presidència d'Espanya, tramet ofici acusant la recepció de la moció i informant que, atès el seu contingut, han donat trasllat de l'acord al Ministeri de Justícia i a la Direcció General de Memòria Democràtica, depenent d'aquest Ministeri.
L'ajuntament ja realitza aquesta funció mitjançant el programa de memòria democràtica que es gestiona des del Servei de Cultura
S'ha començat de treballar en la redacció d'un text explicatiu en el sentit que proposa la moció i es col·locarà un QR informatiu per donar compliment a la moció.
Mitjançant l'aprovació de la moció en el Ple del dia 28 de setembre de 2022, es dóna per complimentat l'acord aprovat