Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Adreça: C. Riera de la Creu, 0032 CP: 08901

Telèfon: 93 402 60 30

Web: http://www.dinamitzaciolocallh.cat/

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ofereix:

1. Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores sobre els seus drets i deures en matèria de consum.
2. Recepció i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies de les persones consumidores. 
3. Gestionar les reclamacions de consum per mitjà de la mediació.
4. Investigació dels fets que són motiu de denúncia i controls de compliment de la normativa de protecció de les persones consumidores.
5. Foment de l’arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum.
6. Formació en consum per a les persones consumidores i entitats i escoles (tallers, col.loquis, aules consum, mitjans de comunicació, etc ).
7. Col.laboració amb les associacions de persones consumidores